2017 წლის 8-14 ოქტომბერი, ქალაქი მეხიკო, მექსიკა

2017 წლის 8-14 ოქტომბერი, ქალაქი მეხიკოში (მექსიკა) გაიმართა ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისიის (ICID) ეგიდით  23-ე საერთა­შორისო  კონგრესი. საქართველოდან საერთაშორისო ფორუმში მონაწილეობას იღებდნენ ქ-ნი მარინე ეგუტია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს საქართველოს მელიორაციის საერთაშორისო პროექტების დეპარტამენტის ხელმძღვა­ნელი და გარემოს დაცვის ეკოცენტრის დირექტორი, ტეკინიკის მეცინერებათა დოქტორი პროფესორი გივი გავარდაშვილი. 

ოფიციალურ შეხვედრებზე საუბარი შეეხო ირიგაციის და დრენაჟის საქართველოს ნაციონალური კომიტეტის შექქმნბას და მის გაწევრიანებას ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისიაში (ICID).

2017 10 14

ფოტო 1. 

ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისიის ( ICID) 23-ე კონფრესის მშვლელობისას. მარცხნიდან ( ICID) -ის ვიცე პრეზიდენტი, პროფესორი ირინა ბონდარიკი (რუსეთი), ( ICID) -ის პრეზიდენტი, ბატონი ფელიკს რაინდერი(სამხრეთ აფრიკა), პროფ. გივი გავარდაშვილი (საქართველო). ქ. მექსიკა, მეხიკო.