2020 წლის 14 თებერვალი, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ“, თბილისი

2020 წლის 14  თებერვალი, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ“, თბილისი


გაიმართა სამუშაო შეხვედრა კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წყლის ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერთან, პროფესორ ბილ ერისიანთან. 

შეხვედრაზე პროფ. გივი გავარდაშვილმა ხელი მოაწერა საერთაშორისო თანამშრომლობის მემორანდუმს კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წყლის ინსტიტუტსა და გარემოს დაცვის ეკოცენტრს შორის.

მემორანდუმი ითვალისწინებს საერთაშორისო თანამშრმლობას NATO - ს, EU - ს USAID -ს დაფინანსებით პროექტების ერთობლივ  მომზადებას, აშშ-ში და საქართველოში  ახალგაზრდა კადრების სტაჟირებას, კონფერენციებისა და სემინარების ჩატარებას.

19022020119022020

ფოტო 1.

საერთაშორისო მემორანდუმის ხელმწერისას მარცხნიდან პროფ. ბილ ერისიანი (ფრესნო, აშშშ),  პროფ. გივი გავარდაშვილი,                                  თბილისი, საქართველო, 14 თებერვალი, 2020


190220203

ფოტო 2.

საერთაშორისო პროექტზე მუშაობისას თბილისი, საქართველო, 14 თებერვალი, 2020