02 აპრილი, 2016, ქ. თბილისი, საქართველო

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია (NALAG) აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID დაფინანსებით 2012 წლიდან ახორციელებს პროგრამას „საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და ზეგავლენის შერბილების ზომების ინსტიტუციონალიზაცია“. ამ პროგრამის ეგიდით 2016 წლის 2 აპრილს ქ. თბილისში, სასტურმო „რუმში“ ჩატარდა ადგილობრივი ეროვნული კონფერენცია (USAID-ს დაფინანსებით) თემაზე „კლიმატის ცვლილება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების დონეზე: პოლიტიკა და ქმედება“. სოფლის მეურნეობის ექსპერტმა და გარემოს დაცვის ეკოცენტრის დირექტორმა, პროფ. გივი გავარდაშვილმა დაამუშავა და წარმოადგინა მასალა თემაზე „სოფლის მეურნეობის და ტყის ეკოსისტემების მგრძნობიარობა კლიმატის ცვლილების მიმართ. დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:

http://nala.ge/climatechange/uploads/RoadMap/TheRoadMapEngPre-design_reference191_Final.pdf

image040 image041
image042

ფოტო

ადგილობრივი ეროვნული კონფერენციის მსვლელობისას.