29 აპრილი, 2017, ქ. თბილისი, საქართველო

შპს „ნესკრა ჰესი“-ს კომპანიის დაკვეთით ნაკრას პროექტების საჯარო განხილვა სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერია“:

მდინარე ნაკრას მარჯვენა შენაკადების ლაქნაშერასა და ლექვერარის წყალშემკრებ აუზებში სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების განხორციელება (დამფინანსებელი შპს “ნაკრაჰესი”, 2016).

• მდინარე ნაკრას მარჯვენა შენაკადების ლაქნაშერასა და ლექვერარის წყალშემკრებ აუზებში მონიტორინგული კვლევების განხორციელება(დამფინანსებელი შპს “ნაკრაჰესი”, 2016).

გარემოს დაცვის ეკოცენტრის მიერ დამუშავებული პროექტების შედეგები საჯაროდ წარმოადგინა ეკოცენტრის დირექტორმა, პროფ. გივი გავარდაშვილმა. 

image035

ფოტო

მარცხნიდან: პროფ. არჩილ მოწონელიძე და პროფ. გივი გავარდაშვილი