29 აგვისტო, 2013, ქ. თბილისი, საქართველო

ეკოცენტრში სტუმრად იმყოფებოდა აშშ-ს აგრარული დეპარტამენტის კოხრანის სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ტრენინგის მთავარი სპეციალისტი ლევ კუჩევსკი. ეკოცენტრის დირექტორთან, ტექნ. მეცნ. დოქტორ, პროფ. გივი გავარდაშვილთან აშშ-ს აგრარული დეპარტამენტის კოხრანის სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ტრენინგის მთავარი სპეციალისტის ლევ კუჩევსკისთან შეხვედრისას საუბარი შეეხო საქართველოში სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი სტრატეგიული დარგის - მელიორაციის განვითარებისათვის ეკოცენტრის თანამშრომლების კოხრანის პროგრამით სტაჟირებას აშშ-ში 2015 წლისათვის თანამედროვე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გათვალისწინებით.

image055

ფოტო

მარჯვნიდან: ლ. კუჩევსკი (აშშ) და პროფ. გ. გავარდაშვილი