14 დე­კემ­ბერი, 2015, ქ. სოფია, ბულგარეთი

ბულგარეთში, ქალაქ სოფიაში სამეცნიერო საპროექტო ფირმა ,,PROTE-22”-ის ოფისში გაიმართა ოფიციალური შეხვედრა ფირმის ხელმძღვანელობასა და მის თანამშრომლებთან. შეხვედრაზე ხელი მოეწერა გარემოს დაცვის ეკოცენტრსა და ფირმა ,,PROTE-22”-ს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას გარემოს დაცვისა და წყლის რესურსების რეგულირების დარგში ერთობლივი მეცნიერული კვლევების განხორციელების, საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციისა და საერთაშორისო საგრანტო პროექტების მომზადებაში, მათ შორის ჩამდინარე წყლების გაწმენდაში.

image043 image044

ფოტო

ფირ­მა ,,PROTE-22”-ს დირექტორი, პროფ. ივანკა პოპოვა (მარცხნივ) და პროფ. გივი გავარდაშვილი, ქ. სოფია, ბულგარეთი