22 იანვარი, 2018, ბაქო, აზერბაიჯანი

ქ. ბაქოში 2018 წლის 22 იანვარს ხელი მოეწერა საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეკრულებას ორ არასამთავრებო ორგანიზაციას შორის - აზერბაიჯანის ნაციონალური ეკოლოგიური პროგნოზირებისა და გარემოს დაცვის ეკოცენტრს შორის. ხელშეკრულება ითვალისწინებს თანამშრომლობას, გარემოს დაცვის, ნარჩეების მართვის, სოფლის მეურნეობასა და მაღლივი კაშხლების საიმდეოობის პროგნოზირებაში.

image023 image024

ფოტო

საერთაშორისო თანამშრომლობის მემორანდომის ხელმოწერისას. მარჯვნიდან პროფ. ტელმან ზეინალოვი და პროფ. გივი გავარდაშვილი