25 მარტი, 2019 წ., ქ. თბილისი, საქართველო

ტრანსასაზღვრო პროექტის - „მტკვარი II: წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა მდინარე მტკვრის წყალშემკრებ აუზში“ მონაწილე ექსპერტების (UNDP და გარემოს დაცვის გლობალური ფონდი -GEF) შეხვედრა. საუბარი შეეხო საერთაშორისო მტკვარი II პროექტის ფარგლებში კონფერენციის მომზადება/ორგანიზებას. 

image017

ფოტო

მარცხნიდან: დოქტორი ჯეი მიტჩელ ქომერთოღლუ, პროფ. გივი გავარდაშვილი და ბ-ნი თორნიკე ბუბაშვილი