26 მაისი, 2016, ქ. პანევეჟისი, ლიტვა

2016 წლის 24-26 მაისს, ქ. პანევეჟისში (ლიტვა) ჩატარდა ბალტიისპირეთის ქვეყნების ტრადიციული სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, ირიგაციის, დრენაჟის და სოფლის მეურნეობის ბიზნესის განვითარების მიმართულებით. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის, საწართველის, ბელარუსიის, რუსეთის ფინეთისა და პოლინელ მიცნიერებათა დიდმა ჯგუფმა. 26 მაიის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით გაიმართა ოფიციალეური შეხვედრა გარემოს დაცვბის ეკოცენტრის დირექყტორს პროფ. გივი გავარდაშვილისა და ლიტვის სოფლის მეურენეობის მინისტრის მოადგილესთან ბ-ონ ალბინას ეჟერსკისთან. საუბარი შეეხო ლიტვასა და საქართველოში მომუშავე არასამთავრებო ორგანიზაციების გააქტიურებას სოფლის მეურნეობის დარგში ფერმერული მეურნეობების მოდერნიზაციის საქმეში.

image039

ფოტო

ოფიცალურ შეხვედრაზე: მარჯნიდან ლიტვის სოფლის მეურნეობის მინისტრის 

მოადგილე ბ-ნი ალბინას ეჟერსკი და გარემოს დაცვის ეკოცნენტრის დირქტორი, 

პროფ. გივი გავარდაშვილი