4-6 ნოემბერი, 2019, ქ. ბუდაპეშტი, უნგრეთი

სასტუმრო კრუიზში ქ. ბუდაპეშტში გაიმართა საერთაშორისო სემინარი UNECE- ს მხარდაჭერით თემაზე - "ტრანსსასაზღვრო წყლის რესურსების შემთხვევითი დაბინძურების პრევენცია - საგანგებო სიტუაციების დაგეგმვა, ადრეული გაფრთხილება, შემცირება". 

image007

ფოტო. 

პროფ. გივი გავარდაშვილი მარცხნივ, მარჯვნივ ბატონი პიტერ კოლაჩი,

უნგრეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო