1-5 ოქტომბერი, 2018, ქ. თბილისი, საქართველო

5-ე საერთაშორისო ღვარცოფების საერთაშორისო კონფერენცია: კატასტროფები, რისკი, პროგნოზი, დაცვა. კონფერენციაში მონაწილეობდა მსოფლიოს 20 ქვეყნის 200-ზე მეტი მეცნიერი და ექსპერტი. კონფერენციის შესახებ სრული ინფორმაცია შესაძლებელია იხილოთ შემდეგ ბმულზე: http://www.debrisflow.ru/en/df18/

image020 image021
image022

ფოტო

კონფერენციის პრეზიდიუმი. საერთაშორისო კონფერენციის თანა-თავმჯდომარის პროფ. გივი გავარდაშვილის მისალმება და კონფერენციის მონაწილეები.