22-25 სექტემბერი, 2016, ქ. თბილისი, საქართველო

ქ. თბილისსა და ქ. თელავში გაიმართა მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თემაზე ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პროებლემები“. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო მსოფლიოს 8 ქვეყნის პროფესორ-სპეციალისტებმა.

image038

ფოტო

კონფერენციის პრეზიდიუმი. მერჯვნიდან: პროფ. გივი გავარდაშვილი, პროფ. ოგანეს ტოკმაჯიანი, პროფ. ფარდა იმანოვი