7 თებერვალი, 2014 , სიღნაღი, საქართველო

სიღნაღის რაიონის სოფელ ბოდბისხევის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის პროექტის მომზადებასთან დაკავშირებით სიღნაღის რაიონის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგილესთან ბ-ნ კოტე ხმალაძესთან გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა ეკოცენტრის დირექტორი პროფ. გივი გავარდაშვილი, ეკოცენტრის თანამშრომლები - ვლადიმერ შურღაია, ერეკლე კეჩხოშვილი და სოფელ ბოდბისხევის რწმუნეული ბ-ნ ჯონდო გელაშვილი

image047

ფოტო

სამუშაო შეხვედრაზე