სტრუქტურა

ეკოცენტრში ფუნქციონირებს:

 • ადმინისტრაცია, დამფუძნებლების გათვალიწინებით  (10  წევრის შემადგენლობით);
 • ეკოცენტრის დირექტორი  - გივი გავარდაშვილი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი (CV);
 • ეკოცენტრის მთავარი მეცნიერ-კონსულტანტი, სამეცნიერო-ტექნიკური საბჭოს თავმჯდომარე,  - ოთარ ნათიშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი (CV);
 • სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტი - 15 მეცნიერ-თანამშრომლის შემადგენლობით
 • საპროექტო-საძიებო დეპარტამენტი - 20 მეცნიერ-სპეციალისტის შემადგენლობით;
 • საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტი - 10 მეცნიერ-სპეციალისტის  შემადგენლობით;


ეკოცენტრში  ამჟამად  გაწევრიანებულია:

 • 1 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი;
 • 1 საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი;
 • 6  მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი (მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი); 
 • 30  აკადემიური დოქტორი (უფრ. მეცნიერ-თანამშრომელი);
 • 4 დოქტორანტი;
 • 5 მაგისტრი;
 • 17 საერთაშორისო ექსპერტი მსოფლიოს სახვადასხვა ქვეყნებიდან (აშშ, პოლონეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, უნგრეთი, ისრაელი, ბელორუსია, უკრაინა, ბულგარეთი, თურქეთი, ჩინეთი, გერმანია, რუმინეთი, ავსტრია);